Proxygen.pl – Regulamin

Home »  Proxygen.pl – Regulamin

Operatorem serwisu Proxygen.pl jest:
Stylem.pl Dawid Pieczonka
Trzebownisko 614/42
36-001 Trzebownisko
NIP: 517-018-44-09
NIP-UE: PL-5170184409
REGON: 18049505
Regulamin:
1. Użytkownik (Klient) wykupując dostęp do wybranego pakietu Proxy oświadcza, że akceptuje poniższy Regulamin.
2. Proxygen.pl (Operator Serwisu) udostępnia odpłatnie dostęp do publicznych list serwerów Proxy, zgodnie z ofertą przypisaną do danego pakietu subskrypcyjnego.
3. W ramach wykupionej Usługi, Użytkownik otrzymuje dostęp do listy aktywnych serwerów Proxy, zgodnie z wybranym pakietem subskrypcyjnym.
4. Dostęp do Usługi możliwy jest z poziomu konta WWW lub API, dla dwóch wcześniej zdefiniowanych adresów IP.
5. Zakupiony pakiet subskrypcyjny aktywowany jest natychmiast po opłaceniu zamówienia i jest ważny przez okres 30 dni.
6. Proxygen.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ciągły i nieprzerwany dostęp do Usługi – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
7. Proxygen.pl dołoży wszelkich starań, aby liczba aktywnych Proxy była zgodna ze specyfikacją dla wybranego pakietu subskrypcyjnego.
8. Użytkownik zobowiązany jest do przypisania do swojego konta dwóch adresów IP, które umożliwią mu dostęp do prywatnego klucza Proxy API.
9. W ramach jednego konta, Użytkownik może posiadać dwa pakiety subskrypcyjne, przy czym nie mogą one być z tej samej grupy, np. dwa pakiety Proxy 80 odpytujących Google.
10. Użytkownik Wykupując dostęp do Usługi oświadcza, że zapoznał się z publicznie dostępnymi informacjami na temat serwerów Proxy, przez co rozumie, że w każdej chwili może wystąpić problem z nawiązaniem połączenia z danym serwerem, lub serwer ten będzie działał niestabilnie, nie gwarantując Użytkownikowi pełnej anonimowości.
11. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania publicznych adresów Proxy przypisanych do wybranego pakietu subskrypcyjnego.
12. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania serwerów Proxy zgodnie z obowiązującym prawem.
13. Użytkownik oświadcza, że nie będzie umożliwiał osobą trzecim dostępu do swojego konta, w tym do swojego klucza API i generowanych list.
14. Proxygen.pl ma pełne prawo do anulowania dowolnego pakietu subskrypcyjnego w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, bez dokonania zwrotu wniesionej opłaty.
15. Proxygen.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Usługi, przy czym Użytkownik uzyska zwrot opłaty adekwatny do niewykorzystanego okresu subskrypcyjnego w ramach Usługi.
16. Proxygen.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkowników w trakcie korzystania z wykupionych przez nich pakietów Proxy.
17. Użytkownik rozumie, że płatność za dostęp do listy publicznych serwerów Proxy uiszczana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
18. W przypadku zawieszenia dostępu do Usługi z winy Proxygen.pl, Użytkownik uzyska zwrot opłaty adekwatny do niewykorzystanego okresu subskrypcyjnego w ramach Usługi.
19. Głównym kanałem płatności jest serwis Transferuj.pl.
20. Proxygen.pl nie gromadzi informacji i logów systemowych w zakresie wykorzystywania przez Użytkowników serwerór Proxy w obrębie wykupionych pakietów subskrypcyjnych.
21. Listy proxy są rotowane w częstotliwości 3-10 min, w przypadku pakietów proxy google 5 i 10 sztuk, rotacja zależna jest od stabilności systemu.
22. Proxygen.pl ma prawo odmówić sprzedaży i zablokować ją w przyszłości bez podania przyczyny. Użytkownik uzyska zwrot opłaty adekwatny do niewykorzystanego okresu subskrypcyjnego w ramach Usługi.
23. Proxygen.pl nie gwarantuje 100% działania wszystkich proxy w momencie otrzymania listy.
25. W przypadku spraw spornych, których nie przewiduje regulamin, ostateczną decyzję podejmuje support Proxygen.pl
26. Dokonując zakupu w systemie Proxygen.pl, Użytkownik w pełni akceptuje regulamin systemu.
27. Kody rabatowe przyznawane przy zakupie oprogramowania Stat4Seo, obowiązują tylko dla nowych klientów.
28. W momencie uruchomienia usługi, użytkownik potwierdza  wykonanie usługi będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy
29. Wszelkie reklamacje należy składać drogą poczty elektronicznej na adres: pomoc@proxygen.pl.